Dommere står i en cirkel og snakker

Projekter - virksomhedssamarbejde

Projektsamarbejde med studerende og vejledere fra DTU kan give dig kreative tekniske løsninger på din virksomheds udfordringer. 

Blandt DTU’s studerende er der stor interesse for og nysgerrighed efter at stifte bekendtskab med danske virksomheders tilgang til bæredygtighed og klimateknologi. Ideer og forslag til konkrete projekter, der kan udføres i samarbejde mellem din virksomhed, en vejleder fra DTU og en studerende, vil derfor være en oplagt måde for begge parter at opnå kendskab til hinanden. Et grønt projekt kan præsenteres på GRØN DYST studenterkonferencen. Der vil være mulighed for, at projekterne kan videreføres efter studenterkonferencen.

Kontakt Grøn Dyst

Tlf.: 45251194
e-mail: groendyst@adm.dtu.dk
http://www.groendyst.dtu.dk/For-Virksomheder/Projekter-virksomhedssamarbejde
25 JANUAR 2020