Bedømmelseskriterier

Alle projekter bliver til GRØN DYST studenterkonferencen bedømt ud fra samme kriterier.

Alle projekter bedømmes ud fra nedenstående kriterier. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse, det er derfor en god idé at have kriterierne i tankerne, når abstractet skrives. På konferencedagen bliver projekterne bedømt af forskellige dommerpaneler. Du kan læse mere om selve præsentationen ved konferencen under "Forbered din præsentation".

Projekterne bedømmes kun i forhold til andre projekter i samme kategori. Nedenfor ses kriterierne.

 1. Er projektet velstruktureret og klart formidlet?
  Herunder om der er en klar rød tråd igennem præsentationen, om den overholder tidsgrænserne, om den visuelle og mundtlige præsentation er sammenhængende og budskabet klart.

 2. I hvilken grad er projektets bæredygtighed sandsynliggjort?
  Er den grønne gevinst ved projektet høj? Bidrager projektet til socialt eller økonomiskt bæredygtige problemstillinger løses?

 3. I hvor høj grad er projektet med til at opfylde FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling?
  Hvilket eller hvilke verdensmål berører projektet? Hvordan berører projektet dette eller disse verdensmål? 

 4. I hvilken grad er det visionært og/eller nyskabende?
  Er projektet innovativt? Er resultaterne overraskende?

 


Kontakt Grøn Dyst

Tlf.: 45251194
e-mail: groendyst@adm.dtu.dk
http://www.groendyst.dtu.dk/for-studerende/jeg-har-tilmeldt-mig-hvad-nu/bedoemmelseskriterier
24 APRIL 2019