Hvad er GRØN DYST?

GRØN DYST er et uddannelsesinitiativ på DTU. Formålet er at sikre, at fremtidens ingeniører kan integrere aspekter af bæredygtighed, klimateknologi og miljø i deres arbejde.

GRØN DYST afholder en gang om året en studenterkonference, hvor de studerende fremlægger grønne projekter, der er udviklet som led i undervisningen.

Udover de studerendes grønne projektarbejde giver GRØN DYST de studerende praktisk erfaring på områder som kommunikation og netværksdannelse. Det sker fx i forhold til områder som deltagelse i konferencer, udarbejdelse af abstracts, fremlæggelse af projekter til personer, som ikke nødvendigvis har en ingeniørbaggrund og face to face mødet med andre studerende og folk fra dommerpanelerne. Endvidere indeholder mange projekter elementer af innovation.

Deltagelse i studenterkonferencen

GRØN DYST studenterkonferencen bliver  som udgangspunkt afholdt den sidste fredag i DTU’s forårssemester. Fredag d. 28. juni 2019 vil det være 8. gang konferencen bliver afholdt.

På dagen deltager omkring 300 studerende med cirka 130 projekter samt 25 dommerpaneler. Panelerne består af repræsentanter fra virksomheder, det politiske liv, andre universiteter samt institutdirektører, undervisere og studerende fra DTU.

For at deltage i konferencen skal de studerendes projekt:

  • indeholde et element af bæredygtighed, klimateknologi og/eller miljø
  • være lavet i forbindelse med din uddannelse

Tilmelding sker ved at de studerende indsender et abstract på én side (deadline er i midten af maj). De studerende må ikke tilmelde sig med et projekt de allerede har deltaget med før. 

Konferencen er primært for DTU’s studerende, men hvert år inviteres studerende fra DTU’s samarbejdspartnere i ind- og udland til at deltage med studenterprojekter samt repræsentanter til dommerpanelerne.

Set up på selve dagen

Ved konferencen er de studerende tilstede hele dagen. Projekterne er delt op i 4 kategorier, så der er lige vilkår og muligheder for at deltage uanset om man er bachelorstuderende eller kandidatstuderende.

Hvert projekt har 120 sekunder til at pitche for dommerne, og derefter er der nogle minutter til uddybende spørgsmål og kommentarer. Hvert dommerpanel ser cirka 15 projekter i løbet af dagen for at sikre, at alle projekter ses af 3 forskellige paneler.

Som en del af læringsprocessen udbyder GRØN DYST en workshop i præsentationsteknikker, så studerende er klædt på til at pitche.

GRØN DYST aktiviteter

GRØN DYST studenterkonferencen er blot kronen på værket. Reelt skal GRØN DYST sikre, at alle studerende møder aspekter af bæredygtighed, klimateknologi og/eller miljø i deres tid i undervisningen på DTU.

Derfor bliver det markeret i Kursusbasen, hvis et kursus egner sig som udgangspunkt for deltagelse i GRØN DYST. Det er underviserne på de enkelte kurser, som vurderer om deres kursus er egnet.  De studerende kan i bunden af hver kursusbeskrivelse se om kurset er markeret som udgangspunkt for deltagelse i GRØN DYST.

I løbet af året er der tiltag, som skal sikre, at de studerende tilmelder sig GRØN DYST og bliver mindet om at inkorporere den grønne vinkel i deres projekt. Særligt promoveres GRØN DYST i GRØN Uge, som kører en gang i semestret. I disse uger er GRØN DYST på alle DTU’s medier (hjemmeside, DTU Avisen, Facebook mm), der er plakater overalt på campusserne, der bliver afholdt Lunch Talks på biblioteket og tidligere vindere holder oplæg på forskellige kurser. 

Kontakt

Louise Hindenburg
Specialkonsulent og PA for Dekan Philip Binning
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 11 94

Kontakt

Anders Brixen Bojesen
Specialkonsulent
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 11 52
https://www.groendyst.dtu.dk/om-groen-dyst
15 NOVEMBER 2019